Международната организация за гражданска авиация /ИКАО/ подготвя нов глобален план за осигуряване безопасността на полетите, който както се очаква ще бъде приет до края на месец ноември. За това съобщи генералния секретар на ИКАО г-жа Фанг Лю на заседание на Съвета за Сигурност при ООН, посветено на защитата на гражданското въздухоплаване в контекста на увеличаващите се терористични заплахи.

„ИКАО като лидер по пролемите на безопасността в авиацията е разработил нов глобален план в тази връзка. Това е изключително важен документ, който е концентриран върху опасностите за гражданската авиация произтичащи от тероризма”. – заяви госпожа Лю, добавяйки, че в разработката на документа са взели участие правителства на различни държави и авиопревозвачи. „Очаква се той да бъде одобрен от Съвета на ИКАО на следващата сесия през ноември”. – отбеляза Фанг Лю.

По нейни думи, реализацията на тази програма ще позволи да се повиши информираността  на гражданската авиация за рисковете в областта на безопасността при авиационния транспорт, както и да се оптимизират реакциите свързани с мерките за противодействие. Също така ще се стимулира въвеждането на нови технологии и ще са задълбочава международното сътрудничество в тази сфера. Г-жа Лю заяви и  че ИКАО ще следи за реализацията на плана, като успехът му ще зависи от това до каква степен добросъвестно той ще бъде приет и изпълняван от държавите.  

Съветът за сигурноста приветства подготовката на документа, като на заседанието се призова за продължаване и задълбочаване сътрудничеството на контратерористичните структури на ООН с ИКАО с цел създаването на устойчива система  за защита на международната гражданска авиация от актове на незаконно вмешателство чрез използването на съвместни ефективни форми и действия  на държавите и международните структури в рамките на съответните пълномощия.

Ако се нуждаете от съдействие

*

Ако се нуждаете от съдействие свързано с транспорт, хотелско настаняване, трансфер, застраховка или по друга причина свързана с пътуването Ви ние сме на Ваше разположение.

 

За въпроси? 

24/7   0888 541740 / 0888 764776
Офис:  02 9818100 / 0887 818161
Понеделник - Петък: 9AM  - 7PM

 

За съдействие?

Имате нужда от съдействие или допълнителна информация, пишете ни на info@mttbg.com 

 

 

Skype

Оперативно можете да се свържете с нас в Skype - МТТ INTERNATIONAL 01.

 

Настоящият сайт е предназначен за предоставяне на предварителна информация на директни клиенти и туристически агенции с цел ориентирането им на авиационния и туристическия пазар. Всяка информация в сайта може да бъде актуализирана във всеки момент, както от авиокомпания, хотел или туроператор, така и от „МТТ Интернешънъл”. Фирмата не носи отговорност за каквито и да е загуби или пропуснати ползи от факта, че информацията в сайта не отговаря на действителната. Гаранцията за достоверност на информацията е директната връзка на клиента с офиса на "МТТ Интернешънъл", където информацията да бъде потвърдена.