ПРАВАТА ВИ

Вашите пътнически права, когато пътувате с въздушен транспорт

 Хора с увреждания и хора с ограничена подвижност

Съгласно законодателството на ЕС хората с увреждания и/или намалена подвижност са защитени от дискриминация при извършване на резервация и качване на борда на самолет. Те имат също право да получават помощ на летищата (при заминаване, при пристигане и при транзитно преминаване) и на борда на самолетите. Препоръчваме ви да съобщите предварително за вашите нужди, за да улесните предоставянето на помощ.

 Отказан достъп на борда

Когато на пътниците се отказва достъп на борда, авиокомпаниите са задължени първо да потърсят лица, които доброволно желаят да се откажат от резервациите си в замяна на определени обезщетения. Освен това въздушният превозвач трябва да предложи на желаещите възможност за избор между пълно възстановяване на стойността на билета или избор на нов маршрут. Пътникът може да има право на обезщетение от 125 до 600 евро в зависимост от разстоянието на полета и закъснението преди промяната на маршрута. Когато има лица, желаещи нов маршрут, ако е необходимо, авиокомпанията трябва да окаже и съдействие, например храна, достъп до телефон, при необходимост една или повече нощувки и транспортиране между летището и мястото за настаняване.

 Анулиран полет

Пътникът има право на същото обезщетение като това, което се предлага в случай на отказан достъп на борда, освен ако не е били информирани за отмяната най-малко 14 дни преди полета или промененият маршрут е с часове, близки до първоначалните, или ако авиокомпанията може да докаже, че отмяната се дължи на извънредни обстоятелства.

Освен това авиокомпанията трябва да ви предложи избор между:

 възстановяване на стойността на билета в срок до седем дни;

 нов маршрут до вашата крайна дестинация при подобни условия;

 и, ако е необходимо, грижи (телефонно обаждане, напитки, храна, настаняване,   транспорт до мястото на настаняване).

 Голямо закъснение

Имате право на грижи от авиокомпанията (телефонно обаждане, напитки, храна, настаняване, транспорт до мястото на настаняване), ако закъснението е:

 два или повече часа за полети до 1500 км;

 три или повече часа за по-дълги полети в рамките на Европейския съюз или задруги полети между 1500 и 3500 км;

 четири или повече часа за полети над 3500 км извън Европейския съюз.

Ако закъснението е повече от пет часа и решите да не продължите пътуването си, имате право също да ви бъде възстановена стойността на билета, както и на обратен полет до мястото, откъдето първоначално сте започнали своето пътуване.

Ако пристигнете в крайната си цел със закъснение от три или повече часа, имате право на обезщетение, еднакво на предлаганото при случаите, когато Вашият полет е анулиран, освен ако въздушният превозвач може да докаже, че закъснението е причинено от извънредни обстоятелства. Освен това може да се потърси отговорност от въздушните превозвачи за причинени от реализираното закъснението вреди.

 Багаж

Ако багажът ви е изгубен, повреден, може да имате право на обезщетение до 1220 евро. Въздушните превозвачи не носят отговорност, ако са взели всички разумни мерки за избягването на вредите или, ако е било невъзможно да се вземат такива мерки. За повреден багаж трябва да подадете жалба до авиокомпанията в срок от седем дни от получаване на багажа. При получаване на багажа със закъснение срокът е максимум 21 дни.

 Информация относно авиокомпанията

Трябва да бъдете информирани предварително коя авиокомпания е оператор на вашия полет. Авиокомпаниите, за които е установено, че не са безопасни,получават забрана или ограничение за полети в рамките на Европейския съюз.
Техния списък можете да намерите на:
 http://ec.europa.eu/transport/air-ban/

 Туристически пакети

Организаторите и търговците на туристически пакети трябва да предоставят точна и пълна информация за резервираните пакетни почивки. Те са задължени да спазват договорните условия и да защитят пътниците в случай на несъстоятелност. Туроператорите на пакетни екскурзии трябва да предоставят точна информация за резервираната почивка, да спазват задълженията си по договор и да защитят пътниците при несъстоятелност на организатора.

 Прозрачност на цената

 Съгласно законодателството на ЕС, когато купувате билет за полет с отпътуване от летище в Европейския съюз, трябва да бъдете информиран/а за валидните условия. Крайната подлежаща на плащане цена трябва винаги да бъде посочена и тя трябва да включва приложимата цена за билета за въздушен превоз, както и дължимите данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, които са неизбежни и  могат да бъдат предвидени към момента на обявяването. Тя трябва също така да показва разбивка на цената на билета, дължимите данъци, летищните такси и накрая другите такси, допълнителни такси и тарифи.Незадължителните допълнения към цената трябва да бъдат посочени по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на процеса на резервиране и тяхното приемане от ваша страна следва да бъде по ваше желание.

Related Articles

МИСИЯТА НИ

Информация

Всички фотографии в сайта са с демонстрационна цел QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.

Services